Schaakvereniging Doetinchem
                                                                                                            Opgericht: 29 januari 1908

 

 

Bekerreglement SV Doetinchem

Artikel 1
Artikel 1
SV Doetinchem organiseert ieder seizoen een interne bekerwedstrijd voor zijn leden. De leiding van deze wedstrijden berust bij de competitieleider van de vereniging.

Artikel 2
De wedstrijden worden gespeeld op de dagen die aan het begin van het seizoen door de competitieleider zijn vastgesteld. Deze worden op de website gepubliceerd. Ieder lid dat mee wil doen moet op de eerste speelavond om uiterlijk 20:00 uur aanwezig zijn.

Artikel 3
De bekerwedstrijd gaat volgens het afvalsysteem: De winnende speler gaat door naar de volgende ronde, de verliezende speler valt af.
De eerste ronde is een voorronde: Indien het aantal deelnemers aan de eerste ronde niet een macht van 2 is, wordt door middel van loting zoveel partijen vastgesteld als nodig is om het aantal deelnemers voor de volgende ronde terug te brengen tot een macht van 2.

Artikel 4
De loting wordt verricht door de competitieleider. Hij mag daarbij hulp vragen van een assistent(e).
Op de eerste speelavond wordt om ca. 20:00 uur de loting verricht. Om ca. 20:05 uur gaan de klokken aan.
Voor de overige rondes wordt de loting de week van tevoren verricht op dinsdagavond. De loting wordt op de website en per mail bekend gemaakt aan de leden.

Artikel 5
De verzuimtijd is 30 minuten. Om 20:30 uur wordt de partij verloren verklaard voor de speler die niet is komen opdagen. Indien beide spelers niet komen opdagen vallen beide spelers af en zal een bye in het systeem komen voor de volgende ronde.
Het is niet mogelijk de partij op een andere speelavond te spelen met uitzondering van de finale. Deze kan in overleg met beide spelers en de competitieleider worden verplaatst naar een andere dinsdagavond.

Artikel 6
De bedenktijd is 1 uur en 25 minuten p.p. met een bonus van 10 sec per zet. Bij remise gaat de zwakkere speler door naar de volgende ronde indien het verschil in rating meer dan 200 punten is. Deze regel is niet van toepassing voor de finale en ook niet indien een van de spelers geen rating heeft.
Is het verschil 200 punten of minder, dan volgt er 1 beslissingspartij met verwisselde kleuren van 10 minuten p.p. Bij remise volgt er daarna telkens nog een partij met verwisselde kleuren van 5 minuten p.p. totdat er een winnaar is.
Na 23:30 uur hebben zowel de spelers als de competitieleider het recht om de volgende beslissingspartij te verdagen. Deze zal in overleg met de betrokken worden gepland, maar dient voorafgaand aan de volgende bekerronde te zijn gespeeld.

Artikel 7
In onvoorziene gevallen beslist de competitieleider, tegen wiens beslissingen geen beroep mogelijk is. Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen plaatsvervanger.
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Schaakvereniging Doetinchem gehouden op 30 Augustus 2016.
 

Artikel 8
Deelnemers die door verlies afvallen komen in een toernooigroep terecht, de Bekergroep. Je neemt de tot dan toe behaalde punten mee naar de groep. Bijvoorbeeld: wie na de 1e ronde afvalt door verlies, speelt tijdens de 2e ronde in de restgroep mee, met de andere afvallers en evt deelnemers die de 1e ronde verhinderd waren en neemt 0 punten mee. Wie in de 2e ronde afvalt, maar zijn 1e wedstrijd wel gewonnen had, komt tijdens de 3e ronde in de bekergroep en neemt 1 punt mee. Wie aan het einde de meeste punten behaald heeft in de groep wint de groep. ( een afvalprijs?)

Artikel 9
De Bekergroep wordt volgens het Zwitsers systeem ingedeeld. Het is niet mogelijk een bye op te nemen. Leden die de eerste ronde(n) niet mee gespeeld hebben kunnen wel instromen in de Bekergroep met nul punten.

Artikel 10
Vanaf de halve finale komen er geen spelers meer in de restgroep. Als de finale gespeelt wordt, spelen de verliezers van de halve finale met elkaar om de 3e plaats (zo houd je het voor de restgroep nog interessant).