INTERNE COMPETITIE RONDE 1
door Gert-Jan Zonneveld
 

Afgelopen dinsdag 7 september vond de seizoensouverture plaats van de ‘nieuwe’ interne competitie van SV Doetinchem; nieuw omdat er voor een nieuw systeem gekozen, het zgn. Keizersysteem, waarmee in principe elk deelnemende schaker kan worden ingedeeld tenzij oneven. Daarnaast ook meer rondes per maand, wat hopelijk de betrokkenheid bij de vereniging maar vooral ook de opkomst en nog meer het spelpeil ten goede zal komen.

Als eersten waren Theo en Marije klaar, maar misschien niet zo snel als Theo hoopte. Marije wist tot aan het eindspel stand te houden maar toen bleken de 2 pionnen voorsprong in een lopereindspel toch iets te veel van het goede voor Marije.

Kort daarna besloten Henk en Adri de vredespijp te roken; Henk wist in het geweigerd damegambiet geen echte vuist te maken, want Adri hield de dekking gesloten; het 1e remiseaanbod van Adri werd nog tamelijk resoluut door Henk afgewezen, maar het 2e werd zonder nadenken geaccepteerd.

Roel wist toch wel redelijk eenvoudig van Benno te winnen; pionnetje voor na een zet of 15 vervolgens nog eentje, en dat kun je verder wel aan Roel toevertrouwen en het duurde niet lang voordat Benno zijn hand uitstak ten teken van overgave.

Philip hield Cees lang bezig en gaf onze ratingsterkste voorzitter weinig tot geen aanknopingspunten om een gaatje te forceren. Echter onder druk van de klok en misschien ook wel de druk van minder ratingpunten wist Cees echter een opening te creëren en het punt naar zich toe te halen.

Marius en Gert-Jan speelden qua zetten misschien wel een korte partij maar er werd een enorm beroep gedaan op hun rekenvaardigheid. Na een rustige opening werd de  volgende stelling bereikt:

Marius heeft zojuist 9. d4 gespeeld (na een denkmoment van meer als 20 minuten) met een interessant idee wat door Gert-Jan te laat werd doorzien. Begrijpelijk want op het eerste oog lijkt de stelling in evenwicht en overzichtelijk.

Zwart antwoordde logischerwijs met

9.  …  exd4  10. Pxd4    Pxd4 ?!

Beter is 10. … Pxd5  11.Pxc6 bxc6 12.cxd5 Lc5 13.Ld2 cxd5 14.b4 Lb6 15.Lxd5 Le6 16.Lc3 Lxd5 17.Dxd5 c6 18.Dd3 d5 met gelijk spel; maar echt slecht is deze zet ook niet.

11. Pxf6+ !?  Dxf6   12. exd4 !

Gert-Jan zag nu pas het probleem ; er dreigt 13. … Da4 met zowel aanval op de loper op b4 en de toren op e8 (de pointe van 11. Pxf6+ van wit; de zwarte dame wordt losgeweekt van de dekking. Nu was het de beurt aan Gert-Jan om een plons te nemen. Na 20 minuten antwoordde hij met

12. …  Ld7?!

Fritz keurt deze zet niet af, maar geeft wel aan dat wit nu iets meer in het voordeel komt. Een alternatief is 12...Td8 13.Da4 c5 14.a3 Ld7 15.Db3 La5 16.Dxb7 Le6 17.Db3 Tab8 18.Da4 Lc7 19.d5 Ld7 20.Dc2 Te8+= met maar een klein plusje voor wit.

Tijdens de partij hadden beiden ook gekeken naar 12. …. Le6 maar om verschillende uiteenlopende redenen verworpen. De meest voor de hand liggende variant 12...Le6 13.Da4 c5 14.a3 Lxc4 15.axb4 Lxf1 16.Kxf1 Dxd4 17.Db3 c4 18.Le3 cxb3 19.Lxd4 geeft wit toch wel voordeel. Zwart kan de zwakke pionnen op de damevleugel op den duur niet meer afdoende verdedigen. Wit heeft bovendien geen zwaktes in de stelling waar de zwarte torens gebruik van zouden kunnen maken.

13. Lxb7    Ta7 ?

De toren moet naar de open lijn 13...Tab8 14.Lg2 met een plus voor wit maar hij moet zeker niet vervolgen met 14.Lxa6?  vanwege de counter 14. .. Lh3. Nu gaat het hard.

14. Lg2   La5   15. Le3   c6 ? (wat anders)  16. Da4  Dd8  17. Lxc6 en zwart gaf het op; de materiële achterstand wordt te groot. Beiden hadden nog slechts 20 minuten op de klok. Veel rekenwerk waarbij het puntenverschil in rating duidelijk naar voren kwam. Beiden waren echter tevreden met de inhoud die hen dit partijtje had verschaft.

Wim en John hielden elkaar ook netjes in evenwicht; Wim enigszins ontevreden omdat hij iets beter stond maar John niet toehapte,en John gematigd tevreden gezien het feit dat hij sinds februari na zijn laatste smartelijke nederlaag in de KNSB competitie met het 1e team de stukken en het bord voor langere tijd had opgeborgen om weer honger naar het spelletje te krijgen. Dan is remise misschien nog zo’n slechte uitslag niet.

Tot slot wist Mischa het Sander behoorlijk moeilijk te maken vanuit de opening. In de ogen van de objectieve toeschouwer stelde Sander zich behoorlijk provocerend op met de zwarte stukken en leek het alsof wit met een stukoffer wel door de zwarte stelling kon komen. Schijn bedriegt vanzelfsprekend en langzaamaan wist Sander zich aan de witte druk te ontworstelen, kwam gelijk te staan, daarna beter, daarna duidelijk in het voordeel en net voordat Mischa dreigde mat gezet te worden streek hij de vlag. Een leuke boeiende partij die beiden tot eer strekt.

 
 
 
 

Webdesign Refresh