Training voor leden SVD

door Niels van der Mark

Datum

Inhoud

door

29-okt-19

Eenvoudige basistaktieken (Stap 2)

Toelichting: aan de hand van Stap 2 bekijken we basistaktieken die veel voorkomen in partijen. Denk aan de Dubbele aanval, het uitschakelen van de verdediger en penningen.
Deelnemers krijgen een aantal opgaven uitgereikt. Handig om verder mee te werken a.h.v. het werkboek Stap 2 dat naderhand bij Niels te bestellen is (€5,-)

 

Niels

26-nov-19

Pionneneindspelen

Als je openingen bestudeerd leer je openingen. Als je eindspelen bestudeerd leer je schaken.

Tijdens deze training gaan we kijken naar de basisprincipes van pion-eindspelen. De positie van de Koning bepaalt vaak of je extra pion tot winst leidt of dat het remise wordt. Begrip hiervan leidt ook tot een groter begrip van het schaken. Daarnaast kijken we naar de vrijpion en de pionnendoorbraak

 

Theo

28-jan-20

Open Spelen

Veel openingen beginnen met de zetten 1.e4 e5. Dit valt onder de Open spelen. We kijken naar de verschillende mogelijkheden en behandelen de belangrijkste basisprincipes voor het spelen van de openingsfase. Op verzoek kunnen we wat nader ingaan op een bepaalde opening.

 

Niels

25-feb-20

Eenvoudige basistaktieken (Stap 3)

‘Schaken is voor 99% taktiek’ (GM Richard Teichmann).

Tijdens deze training kijken we naar basistaktieken die iedere schaker moet kennen. We doen dit a.h.v. Stap 3. We gaan kijken naar de aftrekaanval, verdedigen tegen penningen en dubbele aanval en mataanvallen. Deelnemers krijgen een aantal opgaven uitgereikt en kunnen naderhand het werkboek Stap 3 bij Niels bestellen (€5,-)

 

Niels

31-mrt-20

De versnelde Draak

De versnelde Draak is een opening die tot scherp spel leidt en ontstaat na 1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 g6. Theo is hier een groot kenner van en wil je meenemen in de geheimen van deze variant. Ook voor spelers die geen Siciliaans in hun repertoire hebben een leerzame training.

 

Theo

28-apr-20

De pionnenstructuur

De pion is de ziel van het schaakspel (Francois Philidor)

Als je schaakpartij voorbij de openingsfase is, is de pionnenstructuur vaak richtinggevend voor je plan. Welke pionnen zijn zwak, zijn er open lijnen, wat is een sterk veld? Begrip van deze materie helpt je om planmatiger en effectiever je partij te spelen.

 

Iloy