Oproep

Wie wil er af en toe een partijtje schaken tegen een heer in Zelhem? Deze heer heeft lang in Nijmegen gewoond en was toen lid van SMB. Door fysieke problemen kan deze heer geen lid meer worden van een schaakvereniging en is veelal aan huis gekluisterd.

Is er iemand die dit wil? Dan graag een e-mail naar info@svdoetinchem.nl en dan zullen wij contact leggen.