(50) door Niels van der Mark

 

Clubblad ...

Wat ik niet wist toen ik aantrad als voorzitter is dat het er ook bij hoort dat je een paar dozen met archiefmateriaal overhandigd krijgt. Martine (mijn vrouw) was er blij mee toen ik thuis kwam en alles op tafel uitstalde. “Zo, waar ga je dat nou weer allemaal laten?” was haar terechte en ook te verwachten vraag. Ik beloofde het alleen vanmiddag op de eettafel te laten staan en daarna ergens boven achter een schot op te ruimen. Er zat een Koninklijke erepenning bij, die de schaakvereniging ontvangen had ter ere van haar 100-jarige bestaan in januari 2008. Er zaten schriftjes bij met notulen van vergaderingen en bijgehouden cijfers van de opkomst en uitslagen. Er zat een map bij van de secretaris met handgeschreven opzeggingen en aanmeldingen m.b.t. lidmaatschappen. Er zat een map bij met oude krantenknipsels, de oudste uit 1968 en foto’s. ( Marius met een snorretje en Theo met een mooie nog zwarte baard). Tenslotte zat er nog een doos bij met oude clubbladen, teruggaand tot oktober 1967. Toen ik er naar keek realiseerde ik me dat het in oktober 2018 dus precies 50 jaar geleden is dat ons eerste clubblad verscheen. Toen heette het De Secondant, nu hebben we een website die de functie heeft overgenomen. Onze website hebben we overigens al vanaf 24 november 2001. Al die tijd verzorgd door Benno en nog nooit een jubileum van gevierd. Ik wil hem op deze plaats niet in verlegenheid brengen (anders wordt dit stukje geredigeerd of zelfs niet geplaatst), maar dit vind ik wel een topprestatie. Des te meer omdat materiaal dat aangeleverd wordt voor de site er meestal binnen een paar uur opstaat.
Maar goed, terug naar het clubblad De Secondant. Opgericht in oktober 1967 en het laatste exemplaar dateert, voor zover ik het kan zien, van december 2006. Er was toen al 5 jaar een website en de secondant werd eigenlijk overbodig.
Leuk is om het in eerste clubblad te lezen waarom het blad opgericht is.

In zijn voorwoord schrijft ?? tja wie, er staat geen naam bij, ik citeer: "dat het blad bedoeld is als helper voor de vereniging, een getuige van de onderlinge gespeelde wedstrijden en een onderwijzer in het schaakspel". Tot zover het citaat. Met name Dhr. Steinhauer en Dhr. Kets gaan zich actief bezig houden met het analyseren van partijen die door clubleden gespeeld zijn. Verder staan er notulen in van vergaderingen en zeer vaak komt het wedstrijdreglement ter sprake. In het 2e nummer wordt er echter al opgemerkt dat de Secondant niet het eerste clubblad is van de Vereniging! De schrijver, die zich “Nestor” noemt, vertelt dat hij in zijn archief 16 gestencilde clubbladen vindt uit de periode oktober 1955 t/m juli 1957. Verderop in zijn verhaal vertelt Nestor dat hij verder is gaan zoeken en een ouder clubblad vindt, dat “Schaaknieuws” heette. Dit stond onder reactie van Dhr. Wille. Ook vindt hij nog een “mededelingenblaadje” dat bestond van september 1957 t/m december 1958, maar dat was amper een clubblad te noemen.
Hiermee zou Secondant dus het derde clubblad zijn geweest van Schaakvereniging Doetinchem. Wat wel opvalt als je de oude clubbladen doorbladert, is dat er regelmatig leuke bijdragen van de verschillende leden instaan. Veel wedstrijdverslagen van Bondswedstrijden, die verschijnen ook nu op onze site, maar ook veel analyses van partijen. Onder het mom van “laat je partij eens zien” zou ik leden dan ook zeker willen stimuleren om hun partij eens te publiceren op onze website.
Tenslotte bemerkte ik dat het tijdens het doorbladeren van al dat oude materiaal wel een beetje begon te kriebelen bij mij. Zou het niet leuk zijn om de geschiedenis van SVD eens in kaart te brengen? Zeker als je leest hoe het in de beginjaren is gegaan, waar de vereniging een paar keer ten ruste werd gelegd vanwege onvoldoende leden. Nee toch maar niet. Martine ziet me aankomen! Hier gaat natuurlijk uren werk in zitten en in het hele huis komt oud papier verspreid te liggen. Dus heb ik alles maar weer, met een licht schuldgevoel, achter het schot geschoven. In januari bestaan we 110 jaar. Misschien dat ik het er dan weer even uithaal, gewoon Ter Leering ende Vermaeck, waarvan deze aflevering overigens ook de 50e is. Dat kan geen toeval zijn!

Niels van der Mark

Klik hier voor meer